ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านห้วยนา

ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑

โทร ๐๔๒-๘๗๐๒๓๐Comments